Naoki SHIMOYAMA

Naoki SHIMOYAMA Solo Exhibition

2023/10/13 -2023/10/28

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARA

KIROKU (Journal on Wood)

2023/09/02 -2023/09/18

gallery UG Tennoz

Nami OKADA

VOID

2023/08/04 -2023/08/26

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARATakaoki TAJIMANaoki SHIMOYAMA Ena NAGAO Hideki IINUMA Mitsuaki TACHIBANA

THE WOOD SCULPTURE

2023/07/06 -2023/07/29

gallery UG Tennoz

Ryosuke KAWAHIRA Kenichi OBANA Setsuyou KOUKITU Miho IIDA Hideki IINUMA

KIRINJI 2023

2023/06/09 -2023/06/24

gallery UG Tennoz

Takashi ONISHI

The beginning and the end

2023/05/19 -2023/06/03

gallery UG Tennoz

Mika CHIBA Shoichi OKUMURA Saori HASEGAWA Yohei YASHIMA

Visualization

2023/04/21 -2023/05/13

gallery UG Tennoz

Nami OKADATakashi ONISHIJunko ASANOLIN Chia-hung LIN Chia Hung

Laissez-faire Vol.10

2023/04/01 -2023/04/15

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARATakaoki TAJIMAKeitoku TOIZUMI

UG FREAKS

2023/03/09 -2023/03/25

gallery UG Tennoz

Keitoku TOIZUMI

SHINING SPARK

2023/02/10 -2023/02/25

gallery UG Tennoz

Takayuki NIWA

AMANOHARA (Field of liberty)

2023/01/20 -2023/02/04

gallery UG Tennoz

Osamu WATANABE

Osamu WATANABE Solo Exhibition

2022/12/13 -2022/12/28

gallery UG Tennoz

Naoki NOMURA

Naoki NOMURA Solo Exhibition

2022/11/18 -2022/12/03

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARA

Kunihiko NOHARA Solo Exhibition

2022/09/02 -2022/09/24

gallery UG Tennoz

permanent exhibition

2022/08/23 -2022/08/31

gallery UG Tennoz

Chihiro NAKASHIMIA Nami OKADA feebee Hideki IINUMA Shoichi OKUMURA Luwei SHAN (alphabetical order from A to Z)

KIRINJI 2022

2022/08/02 -2022/08/20

gallery UG Tennoz

Nami OKADA

reflection

2022/07/01 -2022/07/23

gallery UG Tennoz

Hiroya YOSHIKAWA

Hiroya YOSHIKAWA Solo Exhibition

2022/06/10 -2022/06/25

gallery UG Tennoz

Mitsuaki TATIBANA

Mitsuaki TATIBANA solo exhibition

2022/04/29 -2022/05/14

gallery UG Tennoz

Shigeo IZUMI

Shigeo IZUMI solo exhibition

2022/04/06 -2022/04/20

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARATakaoki TAJIMANami OKADATakayuki NIWAKeitoku TOIZUMI

Gallery Colection

2022/02/01 -2022/02/28

gallery UG Tennoz

Keitoku TOIZUMI

Silent Glitter

2021/12/08 -2021/12/25

gallery UG Tennoz

Takaoki TAJIMA

NeoNeo Classicism

2021/11/12 -2021/11/28

gallery UG Tennoz

Takashi ONISHI

A dignified world

2021/10/22 -2021/11/06

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARA

sora

2021/09/02 -2021/09/26

gallery UG Tennoz

Nami OKADA

dimensions

2021/07/23 -2021/08/08

gallery UG Tennoz

Osamu WATANABE

ULTRA SWEETS

2021/06/22 -2021/07/11

gallery UG Tennoz

Mika CHIBA

Nature Travels

2021/02/16 -2021/03/06

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARATakaoki TAJIMAMika CHIBAOsamu WATANABETakayuki NIWATakashi ONISHIJunko ASANOKeitoku TOIZUMIIkki MIYAKENaoki SHIMOYAMA Hiroshi MORI Gensho SUGAWARA Yohei YASHIMA HK Yu Chan Hokuto ICHIBAYASHI Takami MIYAOKA

KIRINJI

2020/12/11 -2020/12/26

gallery UG Tennoz

Takaoki TAJIMAMika CHIBANami OKADATakayuki NIWATakashi ONISHIJunko ASANOYoshikazu HIRAMATSUTomoko WADAMikako TAKAHASHIMisako MAEGAKIGekko NUMATARyosuke KAWAHIRANobuko NUMANOShigeo IZUMII Chao Wang Hiroko ICHITSUKA Kana UCHIDA Yurika ISHIYAMA Kao MORIMOTO

Lassez-faire

2020/11/13 -2020/11/28

gallery UG Tennoz