Osamu WATANABE

Osamu WATANABE Solo Exhibition

2022/12/13 -2022/12/28

gallery UG Tennoz

Naoki NOMURA

Naoki NOMURA Solo Exhibition

2022/11/18 -2022/12/03

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARA

Kunihiko NOHARA Solo Exhibition

2022/09/02 -2022/09/24

gallery UG Tennoz

permanent exhibition

2022/08/23 -2022/08/31

gallery UG Tennoz

Chihiro NAKASHIMIA Nami OKADA feebee Hideki IINUMA Shoichi OKUMURA Luwei SHAN (alphabetical order from A to Z)

KIRINJI 2022

2022/08/02 -2022/08/20

gallery UG Tennoz

Nami OKADA

reflection

2022/07/01 -2022/07/23

gallery UG Tennoz

Hiroya YOSHIKAWA

Hiroya YOSHIKAWA Solo Exhibition

2022/06/10 -2022/06/25

gallery UG Tennoz

Mitsuaki TATIBANA

Mitsuaki TATIBANA solo exhibition

2022/04/29 -2022/05/14

gallery UG Tennoz

Shigeo IZUMI

Shigeo IZUMI solo exhibition

2022/04/06 -2022/04/20

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARATakaoki TAJIMANami OKADATakayuki NIWAKeitoku TOIZUMI

Gallery Colection

2022/02/01 -2022/02/28

gallery UG Tennoz

Keitoku TOIZUMI

Silent Glitter

2021/12/08 -2021/12/25

gallery UG Tennoz

Takaoki TAJIMA

NeoNeo Classicism

2021/11/12 -2021/11/28

gallery UG Tennoz

Takashi ONISHI

A dignified world

2021/10/22 -2021/11/06

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARA

sora

2021/09/02 -2021/09/26

gallery UG Tennoz

Nami OKADA

dimensions

2021/07/23 -2021/08/08

gallery UG Tennoz

Osamu WATANABE

ULTRA SWEETS

2021/06/22 -2021/07/11

gallery UG Tennoz

Mika CHIBA

Nature Travels

2021/02/16 -2021/03/06

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARATakaoki TAJIMAMika CHIBAOsamu WATANABETakayuki NIWATakashi ONISHI Ikki MIYAKE Hiroshi MORI Gensho SUGAWARA Yohei YASHIMA HK Yu Chan Hokuto ICHIBAYASHI Naoki SHIMOYAMA Takami MIYAOKA Keitoku TOIZUMI

KIRINJI

2020/12/11 -2020/12/26

gallery UG Tennoz

Takaoki TAJIMA

ROBATO

2020/10/23 -2020/11/08

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARA

CYCLE

2020/09/02 -2020/10/04

gallery UG Tennoz