Keitoku TOIZUMI

WORLD EXPANSION

2024/04/19 -2024/05/11

gallery UG Tennoz

Nami OKADA/Ryosuke KAWAHIRA/Takaoki TAJIMA/Keotoku TOIZUMI/Kunihiko NOHARA

UG [TOKYOITE] vol.1

2024/03/15 -2024/03/30

gallery UG Tennoz

Ryosuke KAWAHIRA

Good Night My Friends

2024/02/09 -2024/02/24

gallery UG Tennoz

Junko ASANO

Animal Playhouse Act 2

2024/01/19 -2024/02/03

gallery UG Tennoz

Osamu WATANABE

fantasy

2024/01/06 -2024/01/13

gallery UG Tennoz

LIN Chia-hung

Perfect Illusion

2023/12/08 -2023/12/23

gallery UG Tennoz

Takaoki TAJIMA

You’ve Got a Friend

2023/11/03 -2023/11/18

gallery UG Tennoz

Naoki SHIMOYAMA

Naoki SHIMOYAMA Solo Exhibition

2023/10/13 -2023/10/28

gallery UG Tennoz

Junko ASANONaoki SHIMOYAMATakaoki TAJIMAMika CHIBAKeitoku TOIZUMIKunihiko NOHARASaori HASEGAWAYohei YASHIMAOsamu WATANABE Yohei YASHIMA Miho IIDA Chihiro NAGASHIMA Andy Warhol Yves KLEIN Sam FRANCIS Yoshitomo NARA

gallery UG’s Collection

2023/10/04 -2023/10/12

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARA

KIROKU (Journal on Wood)

2023/09/02 -2023/09/18

gallery UG Tennoz

Nami OKADA

VOID

2023/08/04 -2023/08/26

gallery UG Tennoz

Naoki SHIMOYAMATakaoki TAJIMAKunihiko NOHARA Ena NAGAO Hideki IINUMA Mitsuaki TACHIBANA

THE WOOD SCULPTURE

2023/07/06 -2023/07/29

gallery UG Tennoz

Ryosuke KAWAHIRA Kenichi OBANA Setsuyou KOUKITU Miho IIDA Hideki IINUMA

KIRINJI 2023

2023/06/09 -2023/06/24

gallery UG Tennoz

Takashi ONISHI

The beginning and the end

2023/05/19 -2023/06/03

gallery UG Tennoz

Mika CHIBA Shoichi OKUMURA Saori HASEGAWA Yohei YASHIMA

Visualization

2023/04/21 -2023/05/13

gallery UG Tennoz

Junko ASANOTakashi ONISHINami OKADALIN Chia-hung

Laissez-faire Vol.10

2023/04/01 -2023/04/15

gallery UG Tennoz

Takaoki TAJIMAKeitoku TOIZUMIKunihiko NOHARA

UG FREAKS

2023/03/09 -2023/03/25

gallery UG Tennoz

Keitoku TOIZUMI

SHINING SPARK

2023/02/10 -2023/02/25

gallery UG Tennoz

Takayuki NIWA

AMANOHARA (Field of liberty)

2023/01/20 -2023/02/04

gallery UG Tennoz

Osamu WATANABE

Osamu WATANABE Solo Exhibition

2022/12/13 -2022/12/28

gallery UG Tennoz

Naoki NOMURA

Naoki NOMURA Solo Exhibition

2022/11/18 -2022/12/03

gallery UG Tennoz

Kunihiko NOHARA

Kunihiko NOHARA Solo Exhibition

2022/09/02 -2022/09/24

gallery UG Tennoz

permanent exhibition

2022/08/23 -2022/08/31

gallery UG Tennoz

Chihiro NAKASHIMIA Nami OKADA feebee Hideki IINUMA Shoichi OKUMURA Luwei SHAN (alphabetical order from A to Z)

KIRINJI 2022

2022/08/02 -2022/08/20

gallery UG Tennoz

Nami OKADA

reflection

2022/07/01 -2022/07/23

gallery UG Tennoz

Hiroya YOSHIKAWA

Hiroya YOSHIKAWA Solo Exhibition

2022/06/10 -2022/06/25

gallery UG Tennoz

Mitsuaki TACHIBANA

Mitsuaki TATIBANA solo exhibition

2022/04/29 -2022/05/14

gallery UG Tennoz

Shigeo IZUMI

Shigeo IZUMI solo exhibition

2022/04/06 -2022/04/20

gallery UG Tennoz

Nami OKADATakaoki TAJIMAKeitoku TOIZUMITakayuki NIWAKunihiko NOHARA

Gallery Colection

2022/02/01 -2022/02/28

gallery UG Tennoz

Keitoku TOIZUMI

Silent Glitter

2021/12/08 -2021/12/25

gallery UG Tennoz