Yoshikazu HIRAMATSU

(日本語) レゾナンスエフェクト展 2022

2022/05/11 -2022/05/30

(日本語) ギャラリーシーズ

Ryosuke KAWAHIRATakaoki TAJIMAKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSUOsamu WATANABE Kana UCHIDA

Precious Time

2021/07/18 -2021/08/01

+ART GALLERY Shibuya Scramble Square

Junko ASANOShigeo IZUMITakashi ONISHINami OKADARyosuke KAWAHIRAMikako TAKAHASHITakaoki TAJIMAMika CHIBATakayuki NIWAGekko NUMATANobuko NUMANOYoshikazu HIRAMATSUMisako MAEGAKITomoko WADAI Chao Wang Hiroko ICHITSUKA Kana UCHIDA Yurika ISHIYAMA Kao MORIMOTO

Lassez-faire

2020/11/13 -2020/11/28

gallery UG Tennoz

Nami OKADARyosuke KAWAHIRATakaoki TAJIMAMika CHIBATakayuki NIWAGekko NUMATANobuko NUMANOKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSUMisako MAEGAKIOsamu WATANABE Yurika ISHIYAMA Hiroko ICHIZUKA Takako YUKI

ART colours Vol.33 Summer Exhibition

2020/07/01 -2020/09/21

Park Hotel Tokyo

Junko ASANONami OKADAMikako TAKAHASHITakaoki TAJIMAMika CHIBATakayuki NIWAGekko NUMATANobuko NUMANOKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSUMisako MAEGAKITomoko WADA

“Spring Breeze -spring has come- ” ART colours Vol.32 Spring Exhibition

2020/03/24 -2020/06/30

Park Hotel Tokyo

Mikako TAKAHASHIKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSU

ART FAIR TOKYO

2019/03/07 -2019/03/10

Gekko NUMATAKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSU 内田佳那

Japan Pavilion Preview

2018/10/12 -2018/10/14

Gekko NUMATAKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSU 内田佳那

Art Expo Malaysia Plus

2018/10/12 -2018/10/14

Junko ASANOTakayuki NIWAGekko NUMATAKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSU Kana UCHIDA Sakichi SHIBAHARA Mami ITAGAKI Takako YUKI

Art Formosa

2018/07/13 -2018/07/15

Kazuko NEISHIKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSUMisako MAEGAKITomoko WADA Sakichi SHIBAHARA

ART EXPO MALAYSIA PLUS

2017/10/12 -2017/10/15

Junko ASANOTakayuki NIWAKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSUMisako MAEGAKITomoko WADA Sakichi SHIBAHARA Kana UCHIDA

YOUNG ART TAIPEI

2017/04/14 -2017/04/16

Yoshikazu HIRAMATSU

Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition

2017/03/06 -2017/03/11

gallery UG Bakurocho

Junko ASANOYoshikazu HIRAMATSUMisako MAEGAKI Sakichi SHIBAHARA Jin ARAKAWA Takako YUKI Kana UCHIDA

Young Art Taipei 2016

2016/04/22 -2016/04/24

Junko ASANOTakashi ONISHIMikako TAKAHASHIGekko NUMATAKazuko NEISHIKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSUMisako MAEGAKI Mai MURAKAMI Yuko YAMADA Kana UCHIDA Hisanori MAE Yayoi KUSAMA Nagao YAMADA Joseph Beuys

BANK ART FAIR

2015/09/21 -2015/09/22

Takashi ONISHIMikako TAKAHASHITakayuki NIWAKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSUMisako MAEGAKI Kana UCHIDA Jin ARAKAWA Takako YUKI Hiroyuki SHINKAI Atsuo TAKAHASHI David TSAI

YOUNG ART TAIPEI

2015/04/24 -2015/04/26

Junko ASANOMikako TAKAHASHITakayuki NIWAGekko NUMATAYoshikazu HIRAMATSU Mai MURAKAMI Sakichi SHIBAHARA Kana UCHIDA

Art Apart 2015

2015/01/23 -2015/01/25

Junko ASANOTakashi ONISHIGekko NUMATAKazuko NEISHIKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSUMisako MAEGAKITomoko WADA Takako SACHI Kentaro MATSUKUMA Kana UCHIDA Atsuo TAKAHASHI Takeshi MATSUO akatin Sakichi SHIBAHARA David Tsai Mai MURAKAMI Jin ARAKAWA

Laissez-faire

2014/07/24 -2014/07/28

gallery UG Bakurocho

Yoshikazu HIRAMATSU

Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition

2014/05/23 -2014/05/29

gallery UG Bakurocho