Misako MAEGAKI

Morning moon

2024/01/12 -2024/01/20

gallery UG Bakurocho

Keh Soon LIM Kohei ARANO Takahiro OYAMA Takashi SHIBATA Takuma SHIRATANI Zhang QING Ai DEGAITO Isana TOKI Yoshitaka NAKAHATA Arisa NAKABAYASHI

KONSHIN-TEN vol.5

2023/12/15 -2023/12/23

gallery UG Bakurocho

Moe MASUI

Reflection Frame

2023/10/20 -2023/10/28

gallery UG Bakurocho

Nobuko NUMANO

An Open Field Some Day

2023/07/28 -2023/08/05

gallery UG Bakurocho

Saori HASEGAWA

Botanical garden

2023/06/16 -2023/06/24

gallery UG Bakurocho

Mitsuaki TACHIBANA

Mitsuaki TACHIBANA Solo Exhibition

2023/05/26 -2023/06/03

gallery UG Bakurocho

Rei ITAYA

RAW

2023/04/21 -2023/04/29

gallery UG Bakurocho

Mirai HIRAO

Congratulations on your marriage, Emi-chan

2023/03/24 -2023/04/01

gallery UG Bakurocho

Takaoki TAJIMA

TAKAOKI TAJIMA doodle Collection

2023/02/17 -2023/02/25

gallery UG Bakurocho

Kahoru SASAKI

Kaho’s glasses

2023/02/06 -2023/02/11

gallery UG Bakurocho

Norio NAKAJIMA

Water Planets

2023/01/23 -2023/01/28

gallery UG Bakurocho

Shigeo IZUMI

Shigeo IZUMI Solo Exhibition

2022/12/12 -2022/12/24

gallery UG Bakurocho

Tomoki MINAKUCHI

Tomoki MINAKUCHI Solo Exhibition

2022/11/21 -2022/12/03

gallery UG Bakurocho

Ena NAGAO

I like music.

2022/10/31 -2022/11/12

gallery UG Bakurocho

Ryosuke KAWAHIRA

OBAKE TAIJI -Ghost busters-

2022/10/24 -2022/10/29

gallery UG Bakurocho

Misako MAEGAKI

ただカタチにしたかった

2022/09/09 -2022/09/17

gallery UG Bakurocho

Gekko NUMATA Tomoki NINAKUCHI

Gallery Collection

2022/08/23 -2022/09/05

gallery UG Bakurocho

Hitomi OSHIMA

surface

2022/08/02 -2022/08/13

gallery UG Bakurocho

Shinpei ISHIKAWA Rei ITAYA Mai KUROTAKI Saori HASEGAWA Shin Mirai HIRAO Tomoka TAIJI Marie YAMAMOTO

KONSHIN-TEN vol.4

2022/07/25 -2022/07/30

gallery UG Bakurocho

Nobuko NUMANO

Nobuko NUMANO solo Exhibitioon

2022/07/11 -2022/07/16

gallery UG Bakurocho

Junko ASANO

Junko ASANO Solo Exhibition

2022/06/20 -2022/07/02

gallery UG Bakurocho

Misako MAEGAKI (日本語) 西崎智 (日本語) 西村奈杜子 (日本語) 松浦孝

(日本語) kanmon art exhibition

2022/05/16 -2022/05/28

gallery UG Bakurocho

Mikako TAKAHASHI

Mikako TAKAHASHI solo exhibition

2022/04/11 -2022/04/16

gallery UG Bakurocho

Ryosuke KAWAHIRA

Wake Up!

2021/10/11 -2021/10/16

gallery UG Bakurocho

Takayuki NIWA

Solo exihibition

2021/10/04 -2021/10/09

gallery UG Bakurocho

Maho TAKAHASHI Takuma MIMATSU Ichitaro SUZUKI Fumi SHIMOMURA Nobuyasu YOSHIDA Suzuka YAGI Yasushi AMANO Yuzuho MATSUOKA Honami FURUNISHI Minori ITO LUWEI SHAN

KONSHIN-TEN vol.3

2021/08/23 -2021/08/29

gallery UG Bakurocho

Naoki NOMURA

YUMENOTUZUKI

2021/08/02 -2021/08/07

gallery UG Bakurocho

Hitomi OSHIMA

INAIFURI

2021/07/26 -2021/07/31

gallery UG Bakurocho

Junko ASANO

GENSOUKOKYOKYOKU

2021/06/21 -2021/06/26

gallery UG Bakurocho

Misako MAEGAKI

respiration

2020/12/21 -2020/12/26

gallery UG Bakurocho