Takeshi MATSUO

Takeshi MATSUO solo exhibition

2014/12/15 -2014/12/20

gallery UG Bakurocho

Takako YUKI

Takako YUKI solo exhibition

2014/12/08 -2014/12/14

gallery UG Bakurocho

Takashi ONISHI

Takashi ONISHI solo exhibition

2014/11/10 -2014/11/15

gallery UG Bakurocho

Kazuko NEISHI

Kazuko NEISHI solo exhibition

2014/10/20 -2014/10/25

gallery UG Bakurocho

Rei TAKEDA

Rei TAKEDA solo exhibition

2014/10/13 -2014/10/18

gallery UG Bakurocho

Yuko YAMADA

Yuko YAMADA solo exhibition

2014/09/15 -2014/09/20

gallery UG Bakurocho

Misako MAEGAKI

Misako MAEGAKI solo exhibition

2014/08/25 -2014/08/30

gallery UG Bakurocho

Mai MURAKAMI

Mai MURAKAMI solo exhibition

2014/08/04 -2014/08/10

gallery UG Bakurocho

Junko ASANOTakashi ONISHIKunihiko NOHARAYoshikazu HIRAMATSUTomoko WADAMisako MAEGAKIGekko NUMATAKazuko NEISHI Takako SACHI Kentaro MATSUKUMA Kana UCHIDA Atsuo TAKAHASHI Takeshi MATSUO akatin Sakichi SHIBAHARA David Tsai Mai MURAKAMI Jin ARAKAWA

Laissez-faire

2014/07/24 -2014/07/28

gallery UG Bakurocho

Junko ASANOTakashi ONISHIKunihiko NOHARATakayuki NIWATomoko WADAMikako TAKAHASHIMisako MAEGAKIGekko NUMATA akatin Jin ARAKAWA Mami ITAGAKI Sachiki SHIBAHARA Atsuo TAKAHASHI Takeshi MATSUO Kentaro MATSUKUMA Mai MURAKAMI Takako YUKI

laissez-faire – gallery UG 15th Anniversairy

2014/07/23 -2014/07/29

The Ueno Royal Museum gallery

Junko ASANO

Junko ASANO solo exhibition

2014/07/07 -2014/07/12

gallery UG Bakurocho

Gekko NUMATA

ANTS

2014/06/30 -2014/07/05

gallery UG Bakurocho

Dialogue with Japanese Contemporary Art

2014/06/07 -2014/06/22

Macpro Gallery

Mika NAKAHIRO

Let’s go to sleep before we get scared.

2014/06/04 -2014/06/10

gallery UG Bakurocho

Junko ASANOTakashi ONISHIKunihiko NOHARATomoko WADAGekko NUMATA Takako YUKI

Summer Concerto:Trilogy

2014/06/01 -2014/08/22

gallery UG Taipei

Yoshikazu HIRAMATSU

Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition

2014/05/23 -2014/05/29

gallery UG Bakurocho

Uniglavas Mini-Exhinition

2014/05/12 -2014/05/17

gallery UG Bakurocho

Jin ARAKAWA

Between people

2014/04/07 -2014/04/13

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARA

Kunihiko NOHARA solo exhibition

2014/03/24 -2014/03/29

gallery UG Bakurocho

Kana UCHIDA

Forget the days of dreaming

2014/03/10 -2014/03/15

gallery UG Bakurocho

Sakichi SHIGEHARA

Sakichi SHIGEHARA solo exhibition

2014/03/03 -2014/03/08

gallery UG Bakurocho

Uniglavas Exhinition 2nd

2014/02/03 -2014/02/08

gallery UG Bakurocho

Uniglavas Exhinition 1st

2014/01/27 -2014/02/01

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARAGekko NUMATA Takako YUKI Sakichi SHIBAHARA Kana UCHIDA Atsuo TAKAHASHI akatin David TSAI

YANG ART TAIPEI

2013/04/18 -2013/04/20

Regent Taipei