Tomoko WADA

Tomoko WADA solo exhibition

2017/11/13 -2017/11/18

gallery UG Bakurocho

Han A Ram

THE WATERWAY OF WISDOM

2017/10/30 -2017/11/04

gallery UG Bakurocho

Nonnow NARUSE

GAZOKU

2017/10/18 -2017/10/29

gallery UG Bakurocho

Yuko YAMADA

Meramorphose

2017/09/14 -2017/09/19

gallery UG Bakurocho

Kana UCHIDA

Easy RIDER

2017/08/28 -2017/09/03

gallery UG Bakurocho

Sakichi SHIBAHARA

Circus of Phenomena

2017/08/07 -2017/08/12

gallery UG Bakurocho

Chiharu SUZUKI

Pleasant wind

2017/07/17 -2017/07/22

gallery UG Bakurocho

Haruka ANDO Kazutaka SUGITANI

Rittai Rittai

2017/06/26 -2017/07/01

gallery UG Bakurocho

Junko ASANO

formless habitat

2017/06/19 -2017/06/24

gallery UG Bakurocho

Keichi TANAAMI Shiro TATSUMI Tadashi ENDO Ryo SAOTO

SHOWA CATHARSIS

2017/05/31 -2017/06/10

gallery UG Bakurocho

Mikako TAKAHASHI

The dream gate

2017/05/08 -2017/05/13

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARA

Bitter Sweet

2017/03/27 -2017/04/08

gallery UG Bakurocho

Kazuyoshi HIRAMATSU

Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition

2017/03/06 -2017/03/11

gallery UG Bakurocho