Takashi ONISHI Mikako TAKAHASHI Takayuki NIWA Kunihiko NOHARA Yoshikazu HIRAMATSU Misako MAEGAKI Kana UCHIDA Jin ARAKAWA Takako YUKI Hiroyuki SHINKAI Atsuo TAKAHASHI David TSAI

YOUNG ART TAIPEI

2015/04/24 -2015/04/26

Sheraton Grande Taipei

information

gallery UG is pleased to present "YOUNG ART TAIPEI" from Friday, Apr 24 to Sunday, Apr 26 at the Sheraton Grande Taipei.

Exhibition Information

Exhibition name
YOUNG ART TAIPEI
Session
2015/04/24 -2015/04/26
Place
Sheraton Grande Taipei
Artists
Takashi ONISHI Mikako TAKAHASHI Takayuki NIWA Kunihiko NOHARA Yoshikazu HIRAMATSU Misako MAEGAKI Kana UCHIDA Jin ARAKAWA Takako YUKI Hiroyuki SHINKAI Atsuo TAKAHASHI David TSAI

Photo

To inquire about this exhibition