“Spring Breeze -spring has come- ” ART colours Vol.32 Spring Exhibition

2020/03/24 -2020/06/30

Park Hotel Tokyo

information

Park Hotel Tokyo is pleased to present ""Spring Breeze -spring has come-" from Tuesday, Mar 24 to Tuesday, Jun 30.

Exhibition Information

Exhibition name
“Spring Breeze -spring has come- ” ART colours Vol.32 Spring Exhibition
Session
2020/03/24 -2020/06/30
Place
Park Hotel Tokyo
Artists
Kunihiko NOHARA Takaoki TAJIMA Nami OKADA Mika CHIBA Takayuki NIWA Junko ASANO Misako MAEGAKI Mikako TAKAHASHI Tomoko WADA Nobuko NUMANO Gekko NUMATA Yoshikazu HIRAMATSU

Photo

To inquire about this exhibition