“Spring Breeze -spring has come- ” ART colours Vol.32 Spring Exhibition

2020/03/24 -2020/06/30

Park Hotel Tokyo

information

Park Hotel Tokyo is pleased to present ""Spring Breeze -spring has come-" from Tuesday, Mar 24 to Tuesday, Jun 30.

Exhibition Information

Exhibition name
“Spring Breeze -spring has come- ” ART colours Vol.32 Spring Exhibition
Session
2020/03/24 -2020/06/30
Place
Park Hotel Tokyo
Artists
Kunihiko NOHARA Takaoki TAJIMA Nami OKADA Mika CHIBA Junko ASANO Takayuki NIWA Misako MAEGAKI Nobuko NUMANO Mikako TAKAHASHI Gekko NUMATA Tomoko WADA Yoshikazu HIRAMATSU

Photo

To inquire about this exhibition