ART colours Vol.33 Summer Exhibition

2020/07/01 -2020/09/21

Park Hotel Tokyo

information

Park Hotel Tokyo is pleased to present "ART colours Vol.33 Summer Exhibition" from Wednesday, Jul 1 to Tuesday, Sep 21.

Exhibition Information

Exhibition name
ART colours Vol.33 Summer Exhibition
Session
2020/07/01 -2020/09/21
Place
Park Hotel Tokyo
Artists
Kunihiko NOHARA Takaoki TAJIMA Nami OKADA Mika CHIBA Ryosuke KAWAHIRA Takayuki NIWA Misako MAEGAKI Nobuko NUMANO Gekko NUMATA Osamu WATANABE Yoshikazu HIRAMATSU Yurika ISHIYAMA Hiroko ICHIZUKA Takako YUKI

Photo

To inquire about this exhibition