Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition

2014/05/23 -2014/05/29

gallery UG Bakurocho

information

gallery UG Bakurocho is pleased to present Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition from Friday, May 23 to Thursday, May 29.

Exhibition Information

Exhibition name
Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition
Session
2014/05/23 -2014/05/29
Place
gallery UG Bakurocho
Artists
Yoshikazu HIRAMATSU

Photo

To inquire about this exhibition