Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition

2017/03/06 -2017/03/11

gallery UG Bakurocho

information

gallery UG Bakurocho is pleased to present Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition from Monday, Mar 6 to Saturday, Mar 11.

Exhibition Information

Exhibition name
Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition
Session
2017/03/06 -2017/03/11
Place
gallery UG Bakurocho
Artists
Yoshikazu HIRAMATSU

Photo

To inquire about this exhibition