Junko ASANO Misako MAEGAKI Yoshikazu HIRAMATSU Sakichi SHIBAHARA Jin ARAKAWA Takako YUKI Kana UCHIDA

Young Art Taipei 2016

2016/04/22 -2016/04/24

Sheraton Grande Taipei 9F

information

gallery UG is pleased to present "Young Art Taipei 2016" from Friday, Apr 22 to Sunday, Apr 24 at the Sheraton Grande Taipei 9F.

Exhibition Information

Exhibition name
Young Art Taipei 2016
Session
2016/04/22 -2016/04/24
Place
Sheraton Grande Taipei 9F
Artists
Junko ASANO Misako MAEGAKI Yoshikazu HIRAMATSU Sakichi SHIBAHARA Jin ARAKAWA Takako YUKI Kana UCHIDA

Photo

To inquire about this exhibition