information

gallery UG Tennoz is pleased to present "Lassez-faire" from Friday, Nov 13 to Saturday, Nov 28.

Exhibition Information

Exhibition name
Lassez-faire
Session
2020/11/13 -2020/11/28
Place
gallery UG Tennoz
Artists
Takaoki TAJIMA Nami OKADA Mika CHIBA Takayuki NIWA Takashi ONISHI Junko ASANO Ryosuke KAWAHIRA Misako MAEGAKI Mikako TAKAHASHI Tomoko WADA Nobuko NUMANO Shigeo IZUMI Gekko NUMATA Yoshikazu HIRAMATSU I Chao Wang Hiroko ICHITSUKA Kana UCHIDA Yurika ISHIYAMA Kao MORIMOTO

Photo

To inquire about this exhibition