Masumi AONO

Shine

2018/04/23 -2018/04/28

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARA

Have a good time!

2018/04/07 -2018/04/17

gallery UG Bakurocho

Hiroko ICHITSUKA

going my way

2018/02/12 -2018/02/17

gallery UG Bakurocho

Tomoko WADA

Tomoko WADA solo exhibition

2017/11/13 -2017/11/18

gallery UG Bakurocho

Han A Ram

THE WATERWAY OF WISDOM

2017/10/30 -2017/11/04

gallery UG Bakurocho

Nonnow NARUSE

GAZOKU

2017/10/23 -2017/10/29

gallery UG Bakurocho

Yuko YAMADA

Metamorphose

2017/09/14 -2017/09/19

gallery UG Bakurocho

Kana UCHIDA

Easy RIDER

2017/08/28 -2017/09/03

gallery UG Bakurocho

Sakichi SHIBAHARA

Circus of Phenomena

2017/08/07 -2017/08/12

gallery UG Bakurocho

Chiharu SUZUKI

Pleasant wind

2017/07/17 -2017/07/22

gallery UG Bakurocho

Haruka ANDO Kazutaka SUGITANI

Rittai Rittai

2017/06/26 -2017/07/01

gallery UG Bakurocho

Junko ASANO

formless habitat

2017/06/19 -2017/06/24

gallery UG Bakurocho

Keichi TANAAMI Shiro TATSUMI Tadashi ENDO Ryo SAOTO Tadahiro ONO

SHOWA CATHARSIS

2017/05/31 -2017/06/10

gallery UG Bakurocho

Misako MAEGAKI

Misako MAEGAKI Solo Exhibition

2017/05/15 -2017/05/20

gallery UG Bakurocho

Mikako TAKAHASHI

The dream gate

2017/05/08 -2017/05/13

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARA

Bitter Sweet

2017/03/27 -2017/04/08

gallery UG Bakurocho

Yoshikazu HIRAMATSU

Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition

2017/03/06 -2017/03/11

gallery UG Bakurocho

Shigeo IZUMI

Shigeo IZUMI solo exhibition

2016/12/05 -2016/12/11

gallery UG Bakurocho

Tomoko WADA

On the way home

2016/11/14 -2016/11/19

gallery UG Bakurocho

Yosuke OTSUKI

Between the present and the past

2016/11/03 -2016/11/12

gallery UG Bakurocho

Takashi ONISHI

AKAZONAE

2016/10/24 -2016/10/29

gallery UG Bakurocho

Katsuo TAKESITA

Katsuo TAKESITA Solo Exhibition

2016/10/10 -2016/10/15

gallery UG Bakurocho

田中明

Learning

2016/09/19 -2016/09/24

gallery UG Bakurocho

Yuko YAMADA

Yoko YAMADA solo exhibition

2016/09/06 -2016/09/11

gallery UG Bakurocho

Takayuki NIWA

Country of Rice

2016/08/22 -2016/08/28

gallery UG Bakurocho

Sakichi SHIBAHARA

floating gadget

2016/08/01 -2016/08/06

gallery UG Bakurocho

Chiharu SUZUKI

brilliance

2016/07/11 -2016/07/16

gallery UG Bakurocho

Hiroshi TANAZAWA

Hiroshi TANAZAWA solo exhibition

2016/07/04 -2016/07/09

gallery UG Bakurocho

Misako MAEGAKI Kimie YAMAGISHI Kazumi UCHINO Yushi YAMADA Sachiki SHIBAHARA Kaoru EDAMOTO

UBU UGE TEN

2016/06/27 -2016/07/02

gallery UG Bakurocho

Junko ASANO

Time of Creature

2016/06/20 -2016/06/25

gallery UG Bakurocho