Kunihiko NOHARA

Bitter Sweet

2017/03/27 -2017/04/08

gallery UG Bakurocho

Kazuyoshi HIRAMATSU

Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition

2017/03/06 -2017/03/11

gallery UG Bakurocho

Shigeo IZUMI

Shigeo IZUMI solo exhibition

2016/12/05 -2016/12/11

gallery UG Bakurocho

Tomoko WADA

On the way home

2016/11/14 -2016/11/19

gallery UG Bakurocho

Yosuke OTSUKI

Between the present and the past

2016/11/03 -2016/11/12

gallery UG Bakurocho

Takashi ONISHI

AKAZONAE

2016/10/24 -2016/10/29

gallery UG Bakurocho

Akira TANAKA

Leaming to fly

2016/09/19 -2016/09/24

gallery UG Bakurocho

Yuko YAMADA

Yoko YAMADA solo exhibition

2016/09/06 -2016/09/11

gallery UG Bakurocho

Takayuki NIWA

Land of Rice

2016/08/22 -2016/08/28

gallery UG Bakurocho

Sakichi SHIBAHARA

floating gadget

2016/08/01 -2016/08/06

gallery UG Bakurocho

Chiharu SUZUKI

brilliance

2016/07/11 -2016/07/16

gallery UG Bakurocho

Hiroshi TANAZAWA

Hiroshi TANAZAWA solo exhibition

2016/07/04 -2016/07/09

gallery UG Bakurocho

Misako MAEGAKI Kimie YAMAGISHI Kazumi UCHINO Yushi YAMADA Sachiki SHIBAHARA Kaoru EDAMOTO

UBUUGETEN

2016/06/27 -2016/07/02

gallery UG Bakurocho

Junko ASANO

time of the creatures

2016/06/20 -2016/06/25

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARA

BREAK TIME

2016/06/06 -2016/06/11

gallery UG Bakurocho

Jin ARAKAWA

Monmon-Mokumoku

2016/05/30 -2016/06/04

gallery UG Bakurocho

Mami ITAGAKI

flickering thing

2016/05/16 -2016/05/22

gallery UG Bakurocho

Yoko TORII

apparition -occurrence-

2016/04/25 -2016/05/01

gallery UG Bakurocho

Misako MAEGAKI

NEKODOMO -standing still-

2016/04/18 -2016/04/23

gallery UG Bakurocho

Shigeo IZUMI Takeo YAMAGUCHI

CHEMISTRY -The trend of Matierre-

2016/03/28 -2016/04/13

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARATakayuki NIWA Ikuko ARITA Haruka ANDO Yuko ISHIZAKA Sayaka URABE Arata OHASHI Kazutaka SUGITANI Hiroyuki SHINKAI Masayuki TAKAGI AtsuoTAKAHASHI Daisuke TSUDA Etsuko MAENO

TANAGOKORO TEN

2016/03/13 -2016/03/19

gallery UG Bakurocho

Kana UCHIDA

Sinful fools

2016/02/15 -2016/02/21

gallery UG Bakurocho

Shunkan

Italian Artisans

2015/12/14 -2015/12/19

gallery UG Bakurocho

Takako YUKI

Takako YUKI solo exhibition

2015/12/07 -2015/12/13

gallery UG Bakurocho

akatin

BOSHOKU-SOUZEN

2015/09/28 -2015/10/04

gallery UG Bakurocho

Kentaro MATSUKUMA

Kentaro MATSUKUMA solo exhibition

2015/09/15 -2015/09/24

gallery UG Bakurocho

Yuko YAMADA

Yuko YAMADA solo exhibition

2015/09/07 -2015/09/12

gallery UG Bakurocho

Atsuo TAKAHASHI

Atsuo TAKAHASHI solo exhibition

2015/04/27 -2015/05/02

gallery UG Bakurocho

Kana UCHIDA

The End of Desire

2015/03/16 -2015/03/22

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARA

Kunihiko NOHARA solo exhibition

2015/03/09 -2015/03/15

gallery UG Bakurocho