Atsuo TAKAHASHI

Atsuo TAKAHASHI solo exhibition

2015/04/27 -2015/05/02

gallery UG Bakurocho

Kana UCHIDA

The End of Desire

2015/03/16 -2015/03/22

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARA

Kunihiko NOHARA solo exhibition

2015/03/09 -2015/03/15

gallery UG Bakurocho

Jin ARAKAWA

Bok Bon Jin

2015/02/16 -2015/02/21

gallery UG Bakurocho

Takeshi MATSUO

Takeshi MATSUO solo exhibition

2014/12/15 -2014/12/20

gallery UG Bakurocho

Takako YUKI

Takako YUKI solo exhibition

2014/12/08 -2014/12/14

gallery UG Bakurocho

Takashi ONISHI

Takashi ONISHI solo exhibition

2014/11/10 -2014/11/15

gallery UG Bakurocho

Kazuko NEISHI

Kazuko NEISHI solo exhibition

2014/10/20 -2014/10/25

gallery UG Bakurocho

Rei TAKEDA

Rei TAKEDA solo exhibition

2014/10/13 -2014/10/18

gallery UG Bakurocho

Yuko YAMADA

Yuko YAMADA solo exhibition

2014/09/15 -2014/09/20

gallery UG Bakurocho

Misako MAEGAKI

Misako MAEGAKI solo exhibition

2014/08/25 -2014/08/30

gallery UG Bakurocho

Mai MURAKAMI

Mai MURAKAMI solo exhibition

2014/08/04 -2014/08/10

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARATakayuki NIWATakashi ONISHIJunko ASANOTomoko WADAMikako TAKAHASHIMisako MAEGAKIGekko NUMATA akatin Jin ARAKAWA Mami ITAGAKI Sachiki SHIBAHARA Atsuo TAKAHASHI Takeshi MATSUO Kentaro MATSUKUMA Mai MURAKAMI Takako YUKI

laissez-faire

2014/07/23 -2014/07/29

The Ueno Royal Museum gallery

Junko ASANO

Junko ASANO solo exhibition

2014/07/07 -2014/07/12

gallery UG Bakurocho

Gekko NUMATA

ANTS

2014/06/30 -2014/07/05

gallery UG Bakurocho

Mika NAKAHIRO

Let’s go to sleep before we get scared.

2014/06/04 -2014/06/10

gallery UG Bakurocho

Kazuyoshi HIRAMATSU

Yoshikazu HIRAMATSU solo exhibition

2014/05/23 -2014/05/29

gallery UG Bakurocho

Jin ARAKAWA

Between people

2014/04/07 -2014/04/13

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARA

Kunihiko NOHARA solo exhibition

2014/03/24 -2014/03/29

gallery UG Bakurocho

Kana UCHIDA

Forget the days of dreaming

2014/03/10 -2014/03/15

gallery UG Bakurocho

Sakichi SHIGEHARA

Sakichi SHIGEHARA solo exhibition

2014/03/03 -2014/03/08

gallery UG Bakurocho

Kunihiko NOHARATakayuki NIWATakashi ONISHI

BANK ART FAIR

2013/02/26 -2013/02/28

Island Shangri-La Hong Kong, Hong Kong