Masumi AONO

Shine

2018/04/23 -2018/04/28

gallery UG Bakurocho

information

gallery UG Bakurocho is pleased to present Masumi AONO "Shine" from Monday, April 23 to Saturday, April 28.

Exhibition Information

Exhibition name
Shine
Session
2018/04/23 -2018/04/28
Place
gallery UG Bakurocho
Artists
Masumi AONO

Photo

To inquire about this exhibition