Junko ASANO Takashi ONISHI Mikako TAKAHASHI Takayuki NIWA Gekko NUMATA Kunihiko NOHARA Misako MAEGAKI Tomoko WADA akatin Jin ARAKAWA Mami ITAGAKI Sachiki SHIBAHARA Atsuo TAKAHASHI Takeshi MATSUO Kentaro MATSUKUMA Mai MURAKAMI Takako YUKI

laissez-faire – gallery UG 15th Anniversairy

2014/07/23 -2014/07/29

The Ueno Royal Museum gallery

information

The Ueno Royal Museum gallery is pleased to present "laissez-faire - gallery UG 15th Anniversary" from Wednesday, Jul 23 to Saturday, Jul 29.

Exhibition Information

Exhibition name
laissez-faire – gallery UG 15th Anniversairy
Session
2014/07/23 -2014/07/29
Place
The Ueno Royal Museum gallery
Artists
Junko ASANO Takashi ONISHI Mikako TAKAHASHI Takayuki NIWA Gekko NUMATA Kunihiko NOHARA Misako MAEGAKI Tomoko WADA akatin Jin ARAKAWA Mami ITAGAKI Sachiki SHIBAHARA Atsuo TAKAHASHI Takeshi MATSUO Kentaro MATSUKUMA Mai MURAKAMI Takako YUKI

Photo

To inquire about this exhibition