Takako YUKI

Takako YUKI solo exhibition

2014/12/08 -2014/12/14

gallery UG Bakurocho

information

gallery UG Bakurocho is pleased to present "Takako YUKI solo exhibition" from Monday, Dec 8 to Sunday, Dec 14.

Exhibition Information

Exhibition name
Takako YUKI solo exhibition
Session
2014/12/08 -2014/12/14
Place
gallery UG Bakurocho
Artists
Takako YUKI

Photo

To inquire about this exhibition