Junko ASANO Takayuki NIWA Gekko NUMATA Kunihiko NOHARA Misako MAEGAKI Jin ARAKAWA Natsuko IMAZU Arata OHASHI Mari OHIRA Shintaro KAZUNAGA Mironu KOZIMA Kaoru SUGINO Arisa SUGIYAMA Yuji TAKAHASHI Masumi NAGASE Kahoku FUJII Mami MATSUMOTO Yukako MANABE Chihiro MORIYAMA Motoko YAMADA

SMALL SMALL WORLD

2019/08/28 -2019/09/03

Nihombashi Mitsukoshi Main Store, Tokyo

information

gallery UG is pleased to present "SMALL SMALL WORLD" group exhibition from Wednesday, Aug 28 to Tuesday, Sep 3 at the Nihombashi Mitsukoshi Main Store.

Exhibition Information

Exhibition name
SMALL SMALL WORLD
Session
2019/08/28 -2019/09/03
Place
Nihombashi Mitsukoshi Main Store, Tokyo
Artists
Junko ASANO Takayuki NIWA Gekko NUMATA Kunihiko NOHARA Misako MAEGAKI Jin ARAKAWA Natsuko IMAZU Arata OHASHI Mari OHIRA Shintaro KAZUNAGA Mironu KOZIMA Kaoru SUGINO Arisa SUGIYAMA Yuji TAKAHASHI Masumi NAGASE Kahoku FUJII Mami MATSUMOTO Yukako MANABE Chihiro MORIYAMA Motoko YAMADA

Photo

To inquire about this exhibition