Junko ASANO Takashi ONISHI Naoki SHIMOYAMA Takaoki TAJIMA Mika CHIBA Keitoku TOIZUMI Takayuki NIWA Kunihiko NOHARA Ikki MIYAKE Osamu WATANABE Hiroshi MORI Gensho SUGAWARA Yohei YASHIMA HK Yu Chan Hokuto ICHIBAYASHI Takami MIYAOKA

KIRINJI

2020/12/11 -2020/12/26

gallery UG Tennoz

information

Exhibition Information

Exhibition name
KIRINJI
Session
2020/12/11 -2020/12/26
Place
gallery UG Tennoz
Artists
Junko ASANO Takashi ONISHI Naoki SHIMOYAMA Takaoki TAJIMA Mika CHIBA Keitoku TOIZUMI Takayuki NIWA Kunihiko NOHARA Ikki MIYAKE Osamu WATANABE Hiroshi MORI Gensho SUGAWARA Yohei YASHIMA HK Yu Chan Hokuto ICHIBAYASHI Takami MIYAOKA

Photo

To inquire about this exhibition