Kunihiko NOHARA Takaoki TAJIMA Mika CHIBA Takayuki NIWA Takashi ONISHI Osamu WATANABE Ikki MIYAKE Hiroshi MORI Gensho SUGAWARA Yohei YASHIMA HK Yu Chan Hokuto ICHIBAYASHI Naoki SHIMOYAMA Takami MIYAOKA Keitoku TOIZUMI

KIRINJI

2020/12/11 -2020/12/26

gallery UG Tennoz

information

Exhibition Information

Exhibition name
KIRINJI
Session
2020/12/11 -2020/12/26
Place
gallery UG Tennoz
Artists
Kunihiko NOHARA Takaoki TAJIMA Mika CHIBA Takayuki NIWA Takashi ONISHI Osamu WATANABE Ikki MIYAKE Hiroshi MORI Gensho SUGAWARA Yohei YASHIMA HK Yu Chan Hokuto ICHIBAYASHI Naoki SHIMOYAMA Takami MIYAOKA Keitoku TOIZUMI

Photo

To inquire about this exhibition