Kunihiko NOHARA Takaoki TAJIMA Mika CHIBA Keitoku TOIZUMI Junko ASANO Takayuki NIWA Takashi ONISHI Naoki SHIMOYAMA Osamu WATANABE Ikki MIYAKE Hiroshi MORI Gensho SUGAWARA Yohei YASHIMA HK Yu Chan Hokuto ICHIBAYASHI Takami MIYAOKA

KIRINJI

2020/12/11 -2020/12/26

gallery UG Tennoz

information

Exhibition Information

Exhibition name
KIRINJI
Session
2020/12/11 -2020/12/26
Place
gallery UG Tennoz
Artists
Kunihiko NOHARA Takaoki TAJIMA Mika CHIBA Keitoku TOIZUMI Junko ASANO Takayuki NIWA Takashi ONISHI Naoki SHIMOYAMA Osamu WATANABE Ikki MIYAKE Hiroshi MORI Gensho SUGAWARA Yohei YASHIMA HK Yu Chan Hokuto ICHIBAYASHI Takami MIYAOKA

Photo

To inquire about this exhibition