Yurino YANAI

Yurino YANAI Solo Exhibition

2019/11/04 -2019/11/09

gallery UG Bakurocho

information

gallery UG Bakurocho is pleased to present "Yurino YANAI Solo Exhibition" from Monday, Nov 4 to Saturday, Nov 9.

Exhibition Information

Exhibition name
Yurino YANAI Solo Exhibition
Session
2019/11/04 -2019/11/09
Place
gallery UG Bakurocho
Artists
Yurino YANAI

Photo

To inquire about this exhibition