Takashi ONISHI Kazuko NEISHI Tomoko WADA Kunio HODA Eiko TERADA Toshiyuki MAEDA Kazuyuki MIYAZAKI Miwako MUNAKATA Ritsuko KOIKE Junpo KATOU Suguru IWATANI Youko YAMADA Chiharu SUZUKI Gensou OGASAWARA Tatsusuke KOBAYASHI Noriko SAKURAI Atsuki TAKAHASHI Hisanori MAE

Uniglavas Exhinition 2nd

2013/02/04 -2013/02/09

gallery UG Bakurocho

information

gallery UG Bakurocho is pleased to present "Uniglavas Exhinition 2nd" from Monday, Feb 4 to Saturday, Feb 9.

Exhibition Information

Exhibition name
Uniglavas Exhinition 2nd
Session
2013/02/04 -2013/02/09
Place
gallery UG Bakurocho
Artists
Takashi ONISHI Kazuko NEISHI Tomoko WADA Kunio HODA Eiko TERADA Toshiyuki MAEDA Kazuyuki MIYAZAKI Miwako MUNAKATA Ritsuko KOIKE Junpo KATOU Suguru IWATANI Youko YAMADA Chiharu SUZUKI Gensou OGASAWARA Tatsusuke KOBAYASHI Noriko SAKURAI Atsuki TAKAHASHI Hisanori MAE

Photo

To inquire about this exhibition