Takayuki NIWA Kunihiko NOHARA Ikuko ARITA Haruka ANDO Yuko ISHIZAKA Sayaka URABE Arata OHASHI Kazutaka SUGITANI Hiroyuki SHINKAI Masayuki TAKAGI AtsuoTAKAHASHI Daisuke TSUDA Etsuko MAENO

TANAGOKORO TEN

2016/03/13 -2016/03/19

gallery UG Bakurocho

information

Exhibition Information

Exhibition name
TANAGOKORO TEN
Session
2016/03/13 -2016/03/19
Place
gallery UG Bakurocho
Artists
Takayuki NIWA Kunihiko NOHARA Ikuko ARITA Haruka ANDO Yuko ISHIZAKA Sayaka URABE Arata OHASHI Kazutaka SUGITANI Hiroyuki SHINKAI Masayuki TAKAGI AtsuoTAKAHASHI Daisuke TSUDA Etsuko MAENO

Photo

To inquire about this exhibition