TANAGOKORO TEN

2020/06/17 -2020/06/23

Daimaru Sapporo Store, Hokkaido

information

Exhibition Information

Exhibition name
TANAGOKORO TEN
Session
2020/06/17 -2020/06/23
Place
Daimaru Sapporo Store, Hokkaido
Artists
Kunihiko NOHARA

Photo

To inquire about this exhibition