TANAGOKORO TEN

2020/06/17 -2020/06/23

Daimaru Sapporo Store, Hokkaido

information

Daimaru Sapporo Store is pleased to present "TANAGOKORO TEN" from Wednesday, Jun 17 to Tuesday, Jun 23.

Exhibition Information

Exhibition name
TANAGOKORO TEN
Session
2020/06/17 -2020/06/23
Place
Daimaru Sapporo Store, Hokkaido
Artists
Junko ASANO Takaoki TAJIMA Takayuki NIWA Nobuko NUMANO Kunihiko NOHARA Osamu WATANABE Sachiko

Photo

To inquire about this exhibition