TANAGOKORO TEN

2019/11/20 -2019/11/26

Daimaru Sapporo Store ,Hokkaido

information

Exhibition Information

Exhibition name
TANAGOKORO TEN
Session
2019/11/20 -2019/11/26
Place
Daimaru Sapporo Store ,Hokkaido
Artists
Kunihiko NOHARA

Photo

To inquire about this exhibition