information

Exhibition Information

Exhibition name
“spring has come” ARTcolours Exhibition
Session
2020/03/24 -2020/06/30
Place
Park Hotel Tokyo
Artists
Kunihiko NOHARA Takaoki TAJIMA Mika CHIBA Nami OKADA Takayuki NIWA Junko ASANO Yoshikazu HIRAMATSU Tomoko WADA Mikako TAKAHASHI Misako MAEGAKI Gekko NUMATA Nobuko NUMANO

Photo

To inquire about this exhibition