information

Exhibition Information

Exhibition name
“spring has come” ARTcolours Exhibition
Session
2020/03/24 -2020/06/30
Place
Park Hotel Tokyo
Artists
Kunihiko NOHARA Takaoki TAJIMA Nami OKADA Mika CHIBA Takayuki NIWA Junko ASANO Misako MAEGAKI Mikako TAKAHASHI Tomoko WADA Nobuko NUMANO Gekko NUMATA Yoshikazu HIRAMATSU

Photo

To inquire about this exhibition