information

Exhibition Information

Exhibition name
“spring has come” ARTcolours Exhibition
Session
2020/03/24 tue.-2020/06/30 tue.
Place
Park Hotel Tokyo
Artists
Nobuko NUMANO Gekko NUMATA Misako MAEGAKI Mikako TAKAHASHI Tomoko WADA Yoshikazu HIRAMATSU Junko ASANO Takayuki NIWA Takaoki TAJIMA Kunihiko NOHARA Nami OKADA Mika CHIBA

Photo

To inquire about this exhibition