Kunihiko NOHARA Takayuki NIWA Takashi ONISHI Junko ASANO Misako MAEGAKI Mikako TAKAHASHI Tomoko WADA Gekko NUMATA akatin Jin ARAKAWA Mami ITAGAKI Sachiki SHIBAHARA Atsuo TAKAHASHI Takeshi MATSUO Kentaro MATSUKUMA Mai MURAKAMI Takako YUKI

laissez-faire

2014/07/23 -2014/07/29

The Ueno Royal Museum gallery

information

Exhibition Information

Exhibition name
laissez-faire
Session
2014/07/23 -2014/07/29
Place
The Ueno Royal Museum gallery
Artists
Kunihiko NOHARA Takayuki NIWA Takashi ONISHI Junko ASANO Misako MAEGAKI Mikako TAKAHASHI Tomoko WADA Gekko NUMATA akatin Jin ARAKAWA Mami ITAGAKI Sachiki SHIBAHARA Atsuo TAKAHASHI Takeshi MATSUO Kentaro MATSUKUMA Mai MURAKAMI Takako YUKI

Photo

Others

To inquire about this exhibition